?

Log in

polski's Journal

Name:
Nauka języka polskiego
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Dziennik dla użytkowników LiveJournal, którzy chcą nauczyć się języka polskiego, a także dla tych, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą o nim z innymi. Miejsce do dyskusji na temat polskiej gramatyki, ortografii, słownictwa, wymowy itp.

Jeśli chcesz rozmawiać o kraju, kulturze, tradycjach, muzyce - zapraszam do polska (tutaj nie będziemy omawiać tych rzeczy, chyba że z lingwistycznego punktu widzenia). Tam możesz też poznać osoby z Polski oraz pochodzenia poskiego.

Bardzo proszę o zamieszczanie wpisów tylko do jednej z tych grup na raz!

Dziennik, w którym zajmujemy się tłumaczeniem interfejsu i FAQ LiveJournal na język polski znajduje się tutaj: lj_polski.

Jeśli chcesz ustawić język, w którym korzystasz z LiveJournal, na inny niż angielski, wejdź tutaj.

Tu znajdziesz pełną listę grup na LiveJournal związanych z nauką języków.
Tu natomiast znajdziesz masę linków do stron o języku polskim.

--------

A journal for those LJ users, who want to learn polish, or those, who want to share their knowledge about it with others. A place for discussions about polish grammar, spelling, vocabulary, pronounciation, and so on.

If you want to talk about the country, its culture, traditions or music, please, go to polska (we won't talk about those things here, unless from a linguistic point of view). There you can meet people from Poland or of polish origin.

Please, no crossposting to those two communities!

The journal used for translating LiveJournal's interface and FAQs to polish is located here: lj_polski.

If you want to set the language, in which you view LiveJournal, to something else than English, go here.

Here you'll find a full list of communities on LiveJournal related to studying languages.
Here is a lot of useful links to pages about the polish language.

--------

Zarządzająca/Admin: paivansade

Nienawisci w Internecie - NIE!

Statistics